Mutlu1Dünya Örnek Toplum

4,6 dakikalık okuma906 adet kelime

 “İnsanoğlunun yapabilecekleri, düşleyebildikleriyle sınırlıdır.” Arthur Clarke
Düş gücüne sahip olmak, bilgi sahibi olmaktan daha önemlidir.” Albert Einstein
“Hayatta var olduğu için düşlenen şeyler vardır, bir de düşlendiği için var olacak şeyler.” H. Frederic Blanc
“Yurttaşların bir ulusun bireyleri olmaları bakımından ulusa, ulusunun uygar insanların bir ailesi olması açısından bütün insanlığa karşı bir takım vazifeleri vardır.” Atatürk

“Mutlu bir Dünya için Örnek Toplum (Türkiye)” Programın amacı ve esin kaynağı:

Uygarlığın gelişimi bizlere zaman, mekan ve kültürden bağımsız, evrensel değerlere yaraşır bir düşünce ve tutum içinde olmanın artık çağımızın temel bir ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Her türlü ilişki ve iş birliğinde doğal ve evrensel değerlere göre düşünüp davranmanın artık bir tercih olmaktan çok, İNSAN olmanın belki de en öncelikli sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor.

Bu yaklaşımla hayata ve ilişkilere bakıldığında tüm bakış açılarının değişebildiği görülecektir. Her ortam ve durumda birlik ve bütünlüğü gözeterek  çalışmak, var olan sorunlara kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmenin en etkin yoludur.

Motivasyonumuzun temel kaynağı; bugünün, bize geçmişten bırakılmış bir miras olmaktan çok GELECEKTEN BIRAKILMIŞ BİR EMANET olduğu anlayışıdır.

Bu farkındalıktan hareketle;

Bilgelik Güneşi Derneği ve İnsanlık Güneşi Vakfı olarak ’MUTLU BİR DÜNYA İÇİN ÖRNEK TOPLUM (TÜRKİYE)’ düşünü kurduk. Bu düşü, bugüne, yarına ve hatta bir insan ömrünü aşan bir geleceğe hizmet edebilmesi umuduyla çalıştık.

Bu ‘düşü‘, daha anlaşılır kılmak, esin kaynağı olabilmesi ve kullanılıp geliştirilebilmesi için; programı ÖRNEK İNSAN, ÖRNEK KURUM ve ÖRNEK TOPLUM alt çalışmalarına indirgedik. Böylece bu büyük ‘düşü’, ‘fikir‘ düzeyine taşıyarak ‘bildirgelere’ dönüştürmüş olduk.

Niyetimiz; bir grup insanla oluşturulan bu ‘fikri’ yine çoklu katılımla uygulanabilir ‘program ve/veya proje‘lere dönüştürebilmektir. Düşüncemiz odur ki, bu ve benzeri düşler bir grup insana mal edilemeyecek kadar kapsamlı ve büyüktür. Bu kapsama ve büyüklüğe yakışan; düşün, fikrin, projelerin hayata geçirilmesi konusunda, farklı perspektifleri içerecek şekilde, çoğulcu katılımla çalışmak ve sürecin bir parçası olabilmektir. Düş ve düş’ünceler, bu sayede daha etkin ve değer katan ürünlere dönüşebilir ve birçok kişiyi de içine alacak şekilde büyür ve gelişirler.  

Fikirleriyle, çalışmalarıyla ve varlığıyla katkı sağlama niyetinde olan herkesle yeni fikir ve proje geliştirmek ve birlikte gerçekleştirmek dileğiyle …


Programının Amacı:

Doğaya, toplum ve insanlığın gelişimine ve geleceğe değer katan birey ve kurumlardan oluşan barış dolu MUTLU1DÜNYA için hizmet etmektir.

Mutlu bir dünya için örnek toplumların, mutlu bir toplum için örnek insanların, mutlu insanlar için ise örnek kurumların varolması gerektiği anlayışından hareketle çalışmaları yürüttük. Programa temel olacak şekilde öncelikle örnek insanı ve ardından örnek vatandaş, örnek kurum ve örnek toplum‘un nasıl olabileceği üzerinde uzun süre çalıştık. Böylece ‘düşü’. ‘fikre’ dönüştürmeye başladık. Uzun süren çalışmalar sonrasında, ortaya çıkan sonuçları çoklu akıl ve gönül süzgecinden geçirerek birer ‘bildirgeye‘ dönüştürdük. Bu bildirgeleri aşağıdaki temel soruları dikkate alarak oluşturuldu:

  • Örnek İNSAN: Kendiyle barışık, düşünce ve davranışlarıyla çevresine değer katan ‘örnek 1 insan’ nasıldır? ’değer katan farkındalık‘ nasıl olur? (2014 – 2015) 
  • Örnek VATANDAŞ: Bireysel, toplumsal, evrensel hak, özgürlük ve sorumlulukların farkında olan ‘bilinçli ve etkin 1 vatandaş’ nasıldır? ‘değer katan sorumluluk’ nasıl olur? (2018 – 2019)
  • Örnek KURUM: Birlikte öğrenme, çalışma ve üretme kültürüne sahip, topluma değer katan ‘örnek 1 kurum’ nasıldır? ‘değer katan hizmet’ nasıl olur? (2015 – 2016)
  • Örnek TOPLUM: Evrensel değerleri yaşayan, içinde yaşadığı topluma, insanlığa ve dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden, birlik ve bütünlüğüyle değer katan ’örnek 1 toplum (Türkiye)’ nasıldır? ’değer katan kültür‘ nasıl olur? (2016 – 2017) 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki sözleri tüm çalışmalarımıza esin kaynağını olmuştur:

“Yurttaşların bir ulusun bireyleri olmaları bakımından ulusa, ulusunun uygar insanların bir ailesi olması açısından bütün insanlığa karşı bir takım vazifeleri vardır.” Atatürk (Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s.386i-39).  

“Kimi büyük yaratılışta olanlar vardır ki onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa karşı kalplerini ve ruhlarını aynı tutarlar.” Atatürk (M.E.G.S.B., Atatürkçülük, 1. Kitap, sayfa 282)

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Üniversitesi

İnsanlık Üniversitesi
Örnek İNSAN Bildirgesi