Loading...
Anasayfa2022-07-10T13:53:48+03:00

Yeni Bir İnsanlık Anlayışı;

Ufuk (Misyon): Yurt ve Dünya barışına katkı sağlamak üzere başta içinde bulunduğu toplumun geleceğinden ve gelişiminden kendini sorumlu tutan ‘Yüksek İdeal Sahibi’ bireyler, toplumsal öncüler yetiştirmek;

Ufkun ötesi (Vizyon): Dünyaya yeni değerler kazandıracak ‘Yeni Bir İnsanlık Anlayışı’ oluşturmak.

İnsanlık Manifestosu

… yeni bir insanlık anlayışına davet …

Mutlu 1 Dünya Örnek TOPLUM 

Bütün İnsan Bütün Toplum

anadolu bir kilim, bir insanlık sentezidir

Anadolu Manifestosu

By |23 November 2020|AEY|

Toplumlar yaşadıklarını sadece kendileri için deneyimlemez ve geliştirdikleri kültür ürünlerini sadece kendileri için üretmezler. Bunlar insanlığın bütünü içindir. Bu bağlamda, Anadolu’nun farklılıklarını birleyip ‘bütün’leyen bir alaşım olma, ‘bütünleşme’ deneyimi de, ...

Anadolu Kimdir ?

By |22 November 2020|AEY|

Anadolu sadece bir toprak parçasının, coğrafi bir bölgenin, bir kültürün adı değildir; tüm bunlardan daha fazlasını ifade eder. Anadolu denildiğinde siyasi ya da ulusal bir coğrafyadan değil, daha çok ‘kültürel’ bir coğrafyadan (a) söz etmek uygun olur.

.. doğmakta olan yeni bir anlayışın doğurduğu yapılar, örnekler ..

Dünya iyiye mi gidiyor yoksa

By |12 February 2021|BGGB|

2017 yılı, bazılarının inanmamızı istediği gibi, gerçekten “en kötü yıl” mıydı? Psikolog Steven Pinker intihar, savaş, yoksulluk, kirlilik ve benzeri konular ile ilgili güncel veri incelemesiyle, 30 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında her bir alan için durumun daha iyi olduğunu tespit ediyor. Ancak, Pinker diyor ki; ilerleme her zaman mümkün değil ve her şey herkes için

Esenlik Ekonomisi

By |12 February 2021|BGGB|

2018 yılında İskoçya, İzlanda ve Yeni Zelanda yönetimleri bir araya gelip, ülkelerin başarısında en öne çıkan ölçüt olarak gayri safi milli hasılanın kullanılmasına karşı bir hareket başlattılar ve “Esenlik Ekonomisi Hükümetleri” ağını kurdular. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon bu ufuk açıcı konuşmasında, odağına eşitlikçi gelir, çocuk bakımı

Go to Top