Örnek İNSAN Bildirgesi

9,1 dakikalık okuma1824 adet kelime

“Mutlu Bir Dünya için Örnek Toplum (Türkiye)” Programının amacı; Doğaya, toplum ve insanlığın gelişimine ve geleceğe değer katan birey ve kurumlardan oluşan barış dolu mutlu bir dünya için örnek ‘İNSAN’, ‘KURUM’ ve ‘TOPLUM’un nasıl olabileceğine dair bir fikir altyapısı ortaya koymaktır. Bu programın nihai hedefi ise ‘insanlığa değer katan yeni bir anlayışın’ neler olabileceğine yönelik bir altyapı çalışması oluşturmaktır.

Örnek İNSAN Bildirgesi;
Bu program kapsamında öncelikle İNSAN’ı çalıştık ve ‘Kendiyle barışık, düşünce ve davranışlarıyla çevresine değer katan örnek bir insan, yani varlığıyla, yaşamıyla değer katan bir farkındalığın’ nasıl olabileceğine yönelik (taslak) bir bildirge oluşturduk.

Örnek İNSAN;

 1. Gerçeği kavrama yolculuğunda sürekli öğrenmekten heyecan duyar. Öğrendiklerini özümser ve yaşamına geçirmeye çalışır.
 2. Yolculuğun her günü yepyeni ve mükemmeldir.
 3. İçsel potansiyelini deneyimleyerek keşfeder, gelişme isteği ile motive olur.
 4. Bilginin kendini tanıma ve gerçekleştirme yoluna hizmet eden bir araç olduğunu bilir.
 5. Anlamakta zorlandığı bilginin üstünde oyalanmaz, böyle durumlarda anlamayı zamana bırakır.
 6. Kendini tanır, öz değerlendirme yapar ve gelişimi hayatında sürekli kılar.
 7. Yaşamdan heyecan duyar ve ondan gelebilecek her şeye açık olur.
 8. Tökezlemenin gelişimin doğal bir sonucu olduğunu bilir. Nedenlerini araştırır, yolculuğa devam etme niyet ve cesaretini gösterir. Eksiklerini görür, tamamlayabildiklerini tamamlar, tamamlayamadıklarının varlık haliyle çelişmediğini bilir.
 9. Kişisel hikayesinden özgürleşmiştir.
 10. Yaptığı hataları kabul eder, tekrarlamamaya özen gösterir ve onlardan ders alır. Öğrendiklerini sonraki adımlarında kullanır.
 11. Bilebildiğinin deryada bir damla olduğunun bilincindedir, bilen değil sürekli öğrenen olmayı tercih eder.
 12. Gelişimin lokomotifinin zorlama ve yönlendirme değil, ‘gönülden istemek’ olduğunu bilir.
 13. Sevgiyle tüm yolculukları kapsayarak değişime ve gelişime hizmet eder.
 14. Bireysel ve toplumsal değişimin ve gelişimin destekleyicisidir.
 1. Gerçeği bir çok kaynaktan araştırır, inceler ve sentezlemeye çalışır.
 2. İnsanların kendini tanıma ve gerçekleştirme yolunun farklı aşamalarında olduklarını anlar ve onlara sevgi ve saygı duyar.
 3. Sözcüklerle yetinmez, sözcüklerin ötesindeki anlam ve hali de hisseder.
 4. Farklı gerçeklikleri deneyimlemenin bütünü oluşturduğunu bilir.
 5. Her yerde ve herkeste gerçeğin bir yansıması olduğunun farkındadır.
 1. Sözlerinin etkisinin farkındadır ve bu farkındalıkla konuşur. Gerektiğinde sessizliği, gerektiğinde dinlemeyi ve gerektiğinde “özün sesiyle konuşmayı” sorumluluk olarak görür.
 2. Bir olay veya durum karşısında öncelikle kendi sorumluluğunun ne olabileceğini görmeye çalışır. İnsanın değiştirebileceği kişinin sadece kendisi olduğunu bilir.
 3. Doğru zamanda doğru adımları atmaya özen gösterir.
 1. Tercihlerini daima olumludan ve barıştan yana kullanır. Yaklaşımları ve sözleri yapıcıdır. Şikayet etmekle oyalanmaz.
 2. Karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler üretir. Açık ve net bir görüşe sahiptir. Konunun bütününe ve öz anlamına odaklanır.
 3. Karmaşık görünen insan davranışlarını anlar ve olumlu yaklaşır.
 1. Her şeyden önce kendisine ve düşüncelerine karşı sabırlıdır.
 2. Saygı göstermek için insanın insan olmak dışında bir başka şeye ihtiyacı olmadığını bilir. Bu yaklaşım kurduğu ilişkilerin temelini oluşturur.
 3. İnsanların bağımsız, kendi tercihlerini yapabilen ve kendileri adına yaşayan varlıklar olmasını ister. Sevgi anlayışı bunu getirir.
 4. Her bir kişinin düşünce ve davranışlarının yaşadığı gerçekliğe uygun olduğunu bilir ve yargılamaz.
 5. Bütüne saygıdan hareketle; Herkesin iç (öz) sesinin kendine rehber olduğu bilinciyle hareket eder.
 6. Değişimin sevgiyle beslendiğinde gelişime dönüşeceğini bilir.
 7. Sevgiyi sadece bir duygu olarak değil, bir gerçeklik olarak algılar ve yaşar.
 8. Sadece sözleriyle değil, davranış ve haliyle de sevgiyi hissettirir.
 9. Sevginin ‘dönüştürücü kudret’ olarak çalıştığı cümlelerle konuşur.
 10. Kendini aile, mahalle, şehir, milliyet, inanç, cinsiyet ya da herhangi bir mensubiyetle tanımlamaz, insan olarak görür. Herkesi insanlık ailesinin bir ferdi olarak değerlendirir.
 11. Ayrım gözetmeden tüm varlıkları engin hoşgörüsü ve şefkatiyle sarmalar.
 1. Kendini tanımış olmaktan dolayı özgüvene sahiptir. Bu özgüvenle insanlığı tanır ve insanlığa olan güveni pekişir.
 2. Onaylanmaya, övgü, ödül ve takdire gereksinim duymaz, beklentisizdir.
 3. Düşünceleri, sözleri ve davranışları uyumludur.
 1. Gerçeğe ve kendine ulaşmanın yolunun özgürlükten geçtiğini bilir.
 2. Kalıplaşmış davranış ve inanma biçimlerini anlamaya çalışır, gerektiğinde faydalanır ve gerektiğinde terk etmesini bilir.
 3. Ulaştığı farkındalıkla kelimelerin, düşüncelerin ve duyguların ötesindeki hayatı gözlemler.
 4. Duygu, düşünce, kavram karmaşasından ve beklentilerden bağımsızlaşarak özgürleşmiştir.
 5. Toplumun içinde yaşayıp dışında düşünebilir ama topluma aykırı davranmaz. İçinde bulunduğu koşulları sınırlayıcı görmez. Özgür ve bağımsızdır.
 6. Ön kabullerden, şartlanmışlıklardan özgürleşmiştir. ‘Olabilir yaklaşımı’ hayatının en önemli ilkelerinden biridir.
 7. Motivasyonu içsel farkındalığıyla beslenir. Dışardan gelen zorlamalarla motive olmaz.
 8. Kendi özgür olduğu gibi, herkesin de özgür ve bağımsız olması için örnek olur. Seçim özgürlüğünün çok değerli olduğunu bilir.
 9. Esnektir ve sınırsız düşünce ufuklarına ulaşmayı hedefler.
 1. Yorumsuz ve yargısızdır.
 2. Kendinin farklı boyutlarıyla karşılaşma ve kabul edebilme cesaretini gösterir.
 1. Her koşulda iç dinginliğini ve iç barışını korur.
 2. Egonun, hayatı bir olgunlaşma deneyimine çevirdiğini bilir. Benlik sisteminin nasıl çalıştığını görür.
 3. Toplumsal barış ve huzur için, uyum ve esnekliği artırarak uzlaşma kültürüne hizmet eder.
 4. Kendi iç barışı ve dünya barışı için bilinçli olarak çalışır.
 1. Her yaşadığı deneyimde “bu bana neyi öğretiyor?” sorusuyla farkındalığını diri tutar.
 2. Deneyimlediklerini hemen dile getirmez, daha derin düzeyde algılamak ve özümsemek için susmayı tercih eder.
 3. Kalbinde, zihninde, bedeninde ve çevresinde yaşananlara yargısız ve yorumsuz bir şekilde dikkat gösterir.
 4. Yaşam amacını keşfetmiştir ve anlamlı bir yaşam sürdürür.
 5. Yaşam enerjisinin kaynağını kendi içinde bulmuştur.
 6. Yaptığı her eylemde rahatlık ve hafiflik hisseder, hissettirir.
 7. Yaratıcı ve yüksek düşüncelerin dingin ve huzurlu anlarda geldiğini bilir.
 8. Hayatı bir çocuk merakı ve coşkusuyla deneyimler.
 9. Hayatın içinde ve gelişim yolculuğunda telaşsızdır ve gerektiğinde yavaşlar.
 10. ‘Şimdinin farkındalığıyla’ geçmişi doğru değerlendirir ve geleceği umutla oluşturur.
 1. Hissettikleri ve düşündüklerini doğru zaman ve doğru yerde içtenlikle paylaşır.
 2. ‘Her şey olabilir’ diyebilecek kadar geniş yüreklidir.
 3. Bilgi ve deneyimleri de dahil olmak üzere yeniye alan açmak için her şeyden özgürleşme cesaretini gösterir.
 4. Kendini, insanları ve doğayı kalbiyle de dinler.
 1. Arınmayı anlatmak için arı dil, arı bilgi ve arı düşünceyi kullanır. Arı olanın, sade olduğunu bilir.
 2. Kişiliğine ait tüm benlerden ve kimliklerden bağımsızlaşarak arınmıştır.
 3. İnsandaki sonsuz potansiyeli hareket geçirmenin sürekli arınmayla mümkün olduğunu bilir. Arınma onun en temel eylem kültürüdür.
 1. Arınmış bir gönül, beklentisiz ve duru bir akıl ve bütünleştiren davranışların sahibidir.
 2. Tüm öğrendiklerini ve deneyimlediklerini akıl ve gönül süzgecinden geçirir.
 3. Düşünce, söz ve davranışlarında sürekli dengeli olmayı gözetir.
 4. ‘Ortak aklın’ oluşmasını önemser ve çalışmalarını ortak akılla yürütür.
 5. Bütünün aklı onda varlık bulmuştur. Onunla düşünür, onunla üretir.
 6. Akıl içinde akıllar, gönül içinde gönüller olduğunun farkındalığıyla hareket eder.
 1. Tüm adanmışlığı ile birliğe ve bütüne hizmet eder. Adanmışlığı sadece birliğe ve bütünlüğedir.
 2. Kendini tanıyıp gerçekleştirdikçe, iç bütünlüğünü hatırlar ve daha büyük bir bütünün parçası olduğunu fark eder.
 3. Parça ve bütün arasındaki ilişkinin farkındadır. Bütünün kendisi de dahil her şeyi beslediğini ve parçanın da bütünü etkilediğini bilir. Bu bilinçle yaşar.
 4. Kendini hiçbir şeyden ayırmaz ve kapsayıcıdır.
 5. Hata görmeme halini yaşar. Bu, onun bütünü yaşadığının bir göstergesidir.
 6. Bütünün farkındalığıyla yaşadığı için varoluş amacını gerçekleştirir.
 7. Yaşama dair her şeyi sentezler ve bir bütün olarak değerlendirir.
 1. Sadece bilgi paylaşmakla yetinmez, davranış ve yaklaşımlarıyla da örnek ve ilham kaynağı olur.
 2. Yaşamın ona sunduğu ipuçlarını değerlendirecek duyarlılığa ve zekaya sahiptir. Deneyimlerini özümsemek için bu ipuçlarından yararlanır.
 1. ‘Öz’de var olabilme bilinciyle’ insanlığın gelişimine hizmet eder. Hiç bir karşılık beklemez.
 2. Ufku değil ufkun ötelerini görebilen bir vizyona sahiptir. Kendi için değil insanlık için çalışır.
 3. Farklı fikirler, anlayışlar ve yaklaşımlar arasında birliği ve bütünlüğü sağlamak adına ‘harç’ olur. ‘Gönül birliğinin’ oluşmasını önemser.
 1. Yaşama çocuksu bir neşeyle gülümser.
 2. Yaşamın mizahi yönlerini görür.
 3. Coşku ve neşeyi insanlarla birlikte deneyimler.
 1. Zarif ve mütevazıdır (alçak gönüllüdür). Bunları doğallıkla yansıtır.
 2. Sade ve sıradan bir yaşam sürdürür.
 3. Kendini, kişiliğini ve varlık olan her şeyi insanlığa hizmet için silebilendir. Hiçbir şey olduğunda her şey olduğunu bilir.

Örnek İNSAN Bildirgesi; Sayfa Çevir Oku

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Üniversitesi

İnsanlık Üniversitesi
Mutlu1Dünya Örnek Toplum
Örnek VATANDAŞ Bildirgesi